Cada dissabte el vespre i el diumenge el matí

aquesta comunitat es troba

en diferents eucaristies

a celebrar la seva fe.

Una fe que volem dinàmica, aprofundida i compromesa