Celebració de la Pau 2011

Programa celebració de la pau 2011

Contes i cançons per la Pau

Muntatge Pau
Textos celebració del Cap de setmana
 

Celebració Pau 2013

Alsina, Vallamjó, Agenda, 22 de novembre

50 anys de Pacem in Terris, 29 de novembre

Celebració 2014

Programa celebració per la pau 2014