Càritas Parròquia Poblenou

 

President-coordinador: Joan Marin

Tresorer: Joan Palau

Acollida: Pilar Fogueras i Llorenç Nassarre

Préstecs: Enric, Eva i Joan

Català: Llorenç, Pilar, Paqui, Montse, Anna, Xavier.

Projecte Sostre: Jaume, Lorena, Jordi, Katy, Òscar, Ramon Mo, Ramon Ma, Guillem.

Menjador: amb altres associacions

altres membres de l'equip: Isabel, Gladys, Àngels,

Reunions:

Reunió plenària una vegada per trimestre.

Reunions Arxiprestat

 

Grups i feines:

ACOLLIDA: Dimarts 7-8 vespre

PRÉSTECS: aquells qui ho puguin necessitar per fer adelantaments de diners per poder sortir del pas.

MALALTS: en fase a organitzar aquest grup. Ja es fa però està molt diversificat i individualitzat

ECONOMIA: controlar les entrades i despeses

MENJADOR CARITAS: Juntament amb altres associacions estem doannt dinar i sopar a una cinquantena de persones cada dia.

DUTXES: davant la demanada de persones que no tenen aigua a casa o viuen al carrer o en barraques a la muntanya, a finals de l'any 10 vam obrir la dutxa -oberta les 24 hores del dia- ubicada a la parròquia.

Tornar a la pàgina principal